Hotline

Let workers trace the complaint The telephone hotline 1506 press 5

ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ
 

 

   

 

 

 


 
                     
 
 
   
 

 

 
 
 


ข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซด์สำนักงานจังหวัดพังงา

 

 
กล่องรับความคิดเห็น
 
 
 
 
สถานีแรงงาน
 
 
ดูรายการย้อนหลังหรือรายการอื่นๆ ของทางกระทรวง "คลิก"
youtube