สายด่วน

พบเห็นการกระทำความผิด การทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการในสังกัดสำนักงานแรงงาน จ.พังงา แจ้งเบาะแสได้ที่นี่ - ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมแสดงความยินดีกับนายเอกรัฐ หลีเส็น เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

วันที่ cialisfrance24.com 11 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00น. หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงา พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าแสดงความยินดีกับ นายเอกรัฐ หลีเส็น เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา