สายด่วน

พบเห็นการกระทำความผิด การทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการในสังกัดสำนักงานแรงงาน จ.พังงา แจ้งเบาะแสได้ที่นี่ - ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประเทศไทย (จ.พังงา)

         สำนักงานแรงงาน จ.พังงา วันนี้ (9 ธ.ค. 59) เวลา 09.00 น. น.ส.อารีย์ การธิโร แรงงาน จ.พังงา   นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประเทศไทย (จ.พังงา) เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งต้องร่วมกันต่อต้านในทุกระดับ ณ อาคารโรงอาหารและหอประชุม ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 1 โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการ จ.พังงา เป็นประธาน