สายด่วน

พบเห็นการกระทำความผิด การทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการในสังกัดสำนักงานแรงงาน จ.พังงา แจ้งเบาะแสได้ที่นี่ - ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ ประจำปี 2560

          วันนี้ (5 กรกฏาคม 2560) เวลา 11.00 น.นางสาวอารีย์  การธิโร  แรงงานจังหวัดพังงา เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพังงา หลักสูตร การประดิษฐ์ดอกไม้พวงหรีด ณ วัดมงคลสุทธาวาส (วุดลุ่ม) ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา เป้าหมาย 20 คน ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560