สายด่วน

พบเห็นการกระทำความผิด การทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการในสังกัดสำนักงานแรงงาน จ.พังงา แจ้งเบาะแสได้ที่นี่ - ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

กิจกรรม "ชาวพังงารวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกกภัย"

           วันที่ 17 สิงหาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงาโดย แรงงานจังหวัดพังงา (นางสาวอารีย์  การธิโร) ร่วมบริจาคเงินในกิจกรรม "ชาวพังงารวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกกภัย" ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดพังงา ซึ่งจะนำเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 11 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา ของแก่น ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ เลย มหาสารคาม อุบลราชธานี viagra alternative สกลนคร ยโสธร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ต่อไป โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์) เป็นสื่อกลางในการรับบริจาคเงินครั้งนี้