สายด่วน

พบเห็นการกระทำความผิด การทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการในสังกัดสำนักงานแรงงาน จ.พังงา แจ้งเบาะแสได้ที่นี่ - ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

กิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ "เรารัก...พังงา"

           วันที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. นางสาวอารีย์  การธิโร แรงงานจังหวัดพังงา นำทีม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานสัดกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ "เรารัก...พังงา" ณ ลานจอดรถ หน้าบึงสระน้ำ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาโดยมีนายภาคภูมิ  อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรม