สายด่วน

พบเห็นการกระทำความผิด การทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการในสังกัดสำนักงานแรงงาน จ.พังงา แจ้งเบาะแสได้ที่นี่ - ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

        วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดพังงา ประกอบด้วย แรงงานจังหวัดพังงา จัดหางานจังหวัดพังงา ประกันสังคมจังหวัดพังงา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา จากนั้นเวลา 08.15 น.       ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา