สายด่วน

พบเห็นการกระทำความผิด การทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการในสังกัดสำนักงานแรงงาน จ.พังงา แจ้งเบาะแสได้ที่นี่ - ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   วันนี้ (28 ก.ค. 62) เวลา 19.00 น. นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร์ แรงงานจังหวัดพังงา ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงา นางเมทิกา สัตตานุสรณ์ จัดหางานจังหวัดพังงา นางพรสวรรค์ แสนใจยา ประกันสังคมจังหวัดพังงา นายชำนาญ จุลสุวรรณ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา และจ่าเอก ประยงค์ บุญช่วย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ     หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา โดยนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี อีกทั้งยังร่วมวางพานพุ่มทอง     พุ่มเงิน เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย