สายด่วน

พบเห็นการกระทำความผิด การทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการในสังกัดสำนักงานแรงงาน จ.พังงา แจ้งเบาะแสได้ที่นี่ - ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

รายงานงบทดลองประจำเดือน

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562

งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562

งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562

งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562

งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562

งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562

งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562

งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562

งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561

งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561

งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561

งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561

งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561

งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561

งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561

งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561

งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561

งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560

งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560