Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางมาริสา บุญชูช่วย

นางมาริสา บุญชูช่วย

แรงงานจังหวัดพังงา
9/5-6 ถนน เทศบาลบำรุง ตำบล ท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา พังงา 82000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP