Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการครู

pll_content_description

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงาผู้ประสงค์จะสอบแข่งขัน สามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา หรือทางเว็บไซด์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา http://www.pna.obec.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

TOP