Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราว

pll_content_description

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2553 ถึงวันที่ 9 กรกฏาคม 2553 เวลา 8.30-16.30 น.

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2553 ถึงวันที่ 9 กรกฏาคม 2553 เวลา 8.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 13 กรกฏาคม 2553 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 28 กรกฏาคม 2553 ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดพังงา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา หมายเลขโทรศัพท์ 0-7641-1994 ต่อ 22 โทรสาร 0-7641-1025 ต่อ 25

TOP