Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

pll_content_description

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต ประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอำนวยการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2553 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 . ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น.

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต ประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอำนวยการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2553 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 . ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. โดยไม่เสียค่าสมัครใดๆทั้งสิ้น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 16 มิถุนายน 2553 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เลขที่ 68/14 – 15 ม.3 ถ.พังงา-ทับปุด ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา 82000 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-7646-0629

TOP