Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงาร่วมตรวจสอบแรงงานต่างด้าว ​ในสถานประกอบการพื้นที่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

pll_content_description

TOP