Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธมงคลสำริดศากยมุนีศรีพังงา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565

pll_content_description

วันอังคารที่ 14 มิ.ย. 2565 เวลา 08.30 น. นางมาริสา บุญชูช่วย แรงงานจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงา เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธมงคลสำริดศากยมุนีศรีพังงา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

 

TOP