Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

ร่วมเป็นเกียรติวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นางมาริสา บุญชูช่วย แรงงานจังหวัดพังงา
ร่วมเป็นเกียรติเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา ประจำปี 2564 ณ อาคารหอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา  ซึ่งประกอบด้วยการแสดงความสามารถของคนพิการ การให้ความรู้
เรื่องการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนพิการ การจัดเลี้ยงและมอบของขวัญแก่คนพิการ
โดยมีนายเถลิงศักดิ์  นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ข้าราชการ หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธี

TOP