Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงาร่วมตรวจสอบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ​ในสถานประกอบการพื้นที่​ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

pll_content_description

TOP