Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

แรงงานจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงา

pll_content_description

TOP