Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

แรงงานจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน

pll_content_description

TOP