Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

ประกาศ

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการครู ...

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม ...

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ...

ตำแหน่งงานว่างจังหวัดพังงา ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ ...

TOP