Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์และตัวชี้วัดด้านแรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาส 2/2560 ...

Mol-Thailand

ประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ...

Mol-Thailand

โครงการสาน – สร้าง – เสริมสุขแรงงานไทย จังหวัดพังงา ปี ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาส 1/2560 ...

Mol-Thailand

วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560 ...

Mol-Thailand

โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ...

TOP