Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพังงารองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 1/2559

ขนาด : 5577.1 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-01 19:49:38+07

pll_file_nameรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพังงารองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 4/2558

ขนาด : 6959.86 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-01 19:48:32+07

pll_file_nameรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพังงารองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 3/2558

ขนาด : 8747.45 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-01 19:47:27+07

pll_file_nameรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพังงารองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 2/2558

ขนาด : 6461.86 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-01 19:45:59+07

pll_file_nameรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพังงารองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 1/2558

ขนาด : 6461.86 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-01 19:44:28+07

pll_file_nameอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 3)

ขนาด : 929.19 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-01 19:06:32+07

pll_file_nameอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับที่ ๖

ขนาด : 288.93 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-01 19:05:40+07

pll_file_nameหนังสือสถานการณ์เเรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาสที่ ๑ ปี๒๕๕๕

ขนาด : 11863.81 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-01 19:00:50+07

pll_file_nameสรุปผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ ปี ๒๕๕๔

ขนาด : 10171.63 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-01 18:56:54+07

pll_file_nameอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

ขนาด : 322.04 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-01 18:55:58+07
TOP