Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

pll_file_nameรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพังงารองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 4/2556

ขนาด : 10224.23 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-01 19:40:42+07

pll_file_nameสถานการณ์เเรงงานจังหวัดพังงา รายปี ๒๕๕๕ (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๕๕)

ขนาด : 17630.61 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-01 19:36:18+07

pll_file_nameรายงานสถานการณ์เเรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๕

ขนาด : 15396.51 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-01 19:33:56+07

pll_file_nameรายงานสถานการณ์เเรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๕๕

ขนาด : 15860.69 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-01 19:32:39+07

pll_file_nameรายงานสถานการณ์เเรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๕๕

ขนาด : 15565.94 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-01 19:16:53+07

pll_file_nameแบบคำร้องขอรับประโยชน์ทดแทนเงินบำนาญแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลี

ขนาด : 2311.6 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-01 19:13:50+07

pll_file_nameแบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ปี 2554

ขนาด : 235.84 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-01 19:10:13+07

pll_file_nameการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2553

ขนาด : 1998.49 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-01 19:09:12+07
TOP