Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาด ...

Mol-Thailand

ประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุจังหวัดพังงา 1/2563 ...

Mol-Thailand

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพังงา ...

Mol-Thailand

กิจกรรม Big Cleaning Day ...

Mol-Thailand

กิจกรรม “ชาวพังงารวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกกภัย” ...

Mol-Thailand

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประเทศไทย (จ.พังงา) ...

Mol-Thailand

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี อาสาสมัครรวมใจถวายพ่อหลวง ...

Mol-Thailand

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ ประจำปี 2560 ...

TOP